Kolejne przypadki wykrycia Salmonelli w polskim mięsie drobiowym.

7 kwietnia 2021 w Bułgarii, w mrożonych udach drobiowych wykryto występowanie Salmonella enterica. Na wniosek bułgarskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa żywności zniszczono blisko dziesięcio tonową partię mięsa. Polski drób podlega wzmożonym kontrolom w Bułgarii, odkąd odkryto tam w 2019 roku ponad 100 ton mięsa skażonego pałeczkami Salmonelli.

Kolejny przypadek został zgłoszony przez Łotwę. 13 kwietnia w jednej z pięciu prób pobranych z partii chłodzonych skrzydełek kurczaka, pochodzących z Polski, wykryto skażenie salmonellą.

W związku z coraz większą liczbą zgłaszanych przypadków występowania Salmonelli w polskim mięsie drobiowym, do unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) na dzień jutrzejszy (16 kwietnia 2021r) zaplanowano spotkanie przedstawicieli branży drobiarskiej z Głównym Lekarzem Weterynarii.