Pismo w sprawie sposobu ustalania ceny ministerialnej.