Odpowiedź na pismo w sprawie sposobu ustalania „ceny ministerialnej”