AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie KFHDiPJ

9 lipca 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Po dwóch kadencjach, zgodnie ze statutem, pożegnaliśmy przewodniczącego Andrzeja

Czytaj więcej »

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

jest ogólnopolskim związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych. Celem Federacji jest skuteczna reprezentacja środowiska drobiarskiego na forum krajowym i międzynarodowym. Impulsem do powołania Federacji o zasięgu krajowym były skuteczne działania Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, które przyczyniły się do zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wymagań dobrostanu kurcząt.

Doświadczenie to pokazało, że w istniejących ramach prawnych możliwy jest efektywny udział w konsultacjach społecznych już na etapie stanowienia aktów prawnych, mających często dalekosiężne skutki dla branży drobiarskiej, a konsekwentnie również i dla polskich konsumentów drobiu.