Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters w drupal_get_feeds() (linia 394 z /archiwum-chasno/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2394 z /archiwum-chasno/includes/menu.inc).

Ewidencja Ludności

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
 
Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno
 
Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.
 
Uwagi:
1. W przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu, podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie przedłożyć poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960).
 
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY (POWYŻEJ 3 MIESIĘCY)
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałe) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (właściciel, najemca, wynajmujący).
 
Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno
 
Termin i sposób załatwiania sprawy:
1. W wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
2. W wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.
 
Uwagi:
1. W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
2. Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
Wymagane dokumenty:
1. Aktualny paszport, karta pobytu stałego lub czasowego,
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, wskazujący osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.
 
Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno
 
Termin i sposób załatwiania sprawy:
1. w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
2. w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty).
2. Książeczka wojskowa.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.
 
Opłaty:
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
2. w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego,
3. wymeldowania dokonuje się osobiście.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wymeldowanie.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić wymeldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałej) wskazujący osobę posiadającą prawo do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący).
 
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł
 
Miejsce złoenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po uprawomocnieniu się ostatecznej decyzji.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Wojewody Łódzkiego
 
Uwagi:
Podanie składa osoba posiadająca prawo do lokalu.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).